15 november 2022
Geplaatst door TeamLinck-Oss

Oss, 2013. De ooit zo volle kantoorgebouwen aan de Raadhuislaan raakten leger en leger. Zelfs zo leeg dat het gebied in het slop dreigde te belanden. Aanleiding voor de gemeente om samen met architect Peter Elemans workshops te organiseren. Het doel: een toekomstvisie op een nieuwe straat. Maar dan wel een bijzondere. 

Ook Martin Hagreis was er destijds al bij. De stadsontwerper van de gemeente Oss herinnert zich de eerste bijeenkomst nog goed. “Het was de heetste dag van het jaar”, zegt hij met een glimlach. “We zaten met allerlei partijen om tafel die elkaar anders niet zouden opzoeken, maar de energie was meteen goed. De uiteindelijke uitkomst: een ‘receptenboek’ voor Oss Avenue met daarin tien gerechten als smaakbepalers. En weet je wat het mooie is? Alles waar we nu mee bezig zijn, is nog steeds in lijn met de ideeën van toen.”

“Het wordt supergroen en er komen allerlei ontmoetingsplekken”

Honderd procent meer verblijfskwaliteit
Met ‘nu’ doelt Martin op de herontwikkeling van de Maasvallei en het voormalige belastingkantoor (Raadhuislaan-Noord: Linck dus), het theater en diens buurman (samen Raadhuislaan-Zuid). Projecten die steeds concreter worden. “Het gebied verandert de komende jaren van een doorgaansweg in een fijne woon- en werkomgeving met honderd procent meer verblijfskwaliteit”, aldus Martin. “Het wordt supergroen en er komen allerlei ontmoetingsplekken, zoals de stadskas van Linck. Oók voor voorbijgangers en mensen die hier werken.” 

Volgens de stadsontwerper is de gebiedsontwikkeling belangrijk voor Oss, omdat de Raadhuislaan en haar omgeving een prominent stadsdeel vormen én flink bijdragen aan de verstedelijkingsopgave. “Hier zijn veel voorname voorzieningen zoals Museum Jan Cunen, het theater, het gemeentehuis en de bioscoop. Dit grootse karakter dat in de jaren zeventig is ontwikkeld, biedt kansen voor vernieuwing tot een uniek stedelijk milieu van hoge kwaliteit. Eén ding is zeker: mensen bewegen straks door een veel fraaier gebied.”

Versterkende werking
Echt een avenue dus. Met tweehonderd woningen in de gebouwen van Linck, meer dan vierhonderd aan de overkant en ook op de plek van De Maasvallei worden in de toekomst mogelijk huizen gebouwd. Opgeteld zijn het er bijna zevenhonderd. 

“Dit is belangrijk voor de levendigheid van het centrum”, zegt Martin. “De toekomstige bewoners horen straks bij de eerste logische bezoekers van lokale horeca, winkels en overige voorzieningen. En zoals Raadhuislaan-Noord en Raadhuislaan-Zuid het stadshart versterken, maken ook de plannen voor ‘het nieuwe werken en wonen’ in het Euterpepark dit gebied beter. Want fijn wonen én werken: dat is natuurlijk nog mooier.”

“Ik gebruik Linck graag als voorbeeld voor hoe we met ruimte om zouden moeten gaan”

Linck verrast
Zo’n acht jaar na de eerste workshop schreef de gemeente Oss een prijsvraag uit voor Raadhuislaan-Noord. De ontwikkelaar met het beste idee zou de herontwikkeling gegund krijgen. De winnaar is dus bekend. “Plan Linck van AM en KCAP hield me vanaf het begin bezig, omdat het zo enorm verrast”, zegt Martin. “Dit is niet zomaar een opeenstapeling van woningen of een plan waarbij de focus op architectuur ligt. Ze hebben volop aandacht voor verbindingen en ontmoetingen. Ook geven ze de binnenstedelijke ontwikkeling aantrekkelijk en vernieuwend vorm, mét veel aandacht voor natuur in de stad.” 

“Ik gebruik Linck daarom graag als voorbeeld voor hoe we met onze ruimte zouden moeten omgaan”, aldus Martin tot besluit. “Wat mij betreft is dit dé belofte voor de toekomstige Raadhuislaan en binnenstedelijke herontwikkeling in het algemeen. Ik kijk enorm uit naar de start van de bouw!”