20 december 2023
Geplaatst door TeamLinck-Oss

Gemeente Oss toont samen met gebiedsontwikkelaar AM en BrabantWonen het nieuwe plan van Linck. Vanaf 21 december ligt het bestemmingsplan ter inzage. Ook de beelden van het nieuwe ontwerp zijn nu beschikbaar.

Linck
Medio 2023 hebben genoemde partijen overeenstemming bereikt over het nieuwe plan voor Linck in Oss, waarna dit voortvarend verder is uitgewerkt. In Linck komen vier woongebouwen met in totaal 198 woningen. Het aanbod omvat 28 koopwoningen (waarvan vier penthouses, en 24 driekamerappartementen met optie voor een derde slaapkamer), 52 middeldure huurwoningen, 108 sociale huurwoningen en 10 huurwoningen met een bijzondere woonvorm (Friends-woningen). 

“De vraag naar betaalbare huurwoningen is erg hoog”, aldus Minko de Weerd, adjunct-directeur van BrabantWonen. “Door het toevoegen van een groot aantal duurzame woningen op een centrale plek in de stad, leveren we een flinke bijdrage om de druk op de huurmarkt te verlichten. Ook met de Friends-woningen, waarbij twee huurders (geen partners) een woning delen, bieden we een betaalbare oplossing voor  woningzoekenden.”

In het pand aan de Raadhuislaan komt een verdiepte stallingsgarage en de Etalage van de stad; een commerciële plint van 950 m2 met de mogelijkheid voor horeca en/of commerciële dienstverlening. Hiermee wordt levendigheid aan de stad toegevoegd. Innovatief ondernemen staat hierbij centraal, met een focus op de sustainable development goals (SDG’s) én op de rijke stadshistorie van Oss. 

Ontmoeting en interactie
Niet alleen de gebouwen krijgen steeds meer vorm, ook het ontwerp voor de buitenruimtes krijgt gestalte. Tussen de gebouwen wordt een groen landschap, met wandelpaden en een relax- en speelgelegenheid gecreëerd. Ook komt er een stadskas. Voorzieningen die ontmoeting en interactie bevorderen. Net als de loopbruggen, die de blokken met elkaar verbinden. Op de vierde verdieping springen de verdiepingen iets terug, hier  komen gemeenschappelijke dakterrassen, waar bewoners samen kunnen zijn en ontspannen. Deze terugliggende verdiepingen zorgen bovendien voor lucht in het ontwerp én voor de spannende doorkijkjes.

Bij de realisatie worden zoveel mogelijk duurzame materialen zoals hout in de gevels toegepast. Ook worden ecologische maatregelen genomen, zoals groene retentiedaken, voorzieningen voor vleermuizen en diverse vogelsoorten. Door onder meer het toepassen van hernieuwbare energiebronnen, zoals een WKO-systeem, hoogwaardige isolatie en collectieve zonnepanelen, voldoet het plan aan hoge (BENG) duurzaamheidseisen. 

Het ontwerp van Linck komt van ontwerpbureau KCAP.  

Planning
De gemeente heeft het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. Deze ligt vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage. Binnenkort maken Ontwerpbureau KCAP en gebiedsontwikkelaar AM het ontwerp definitief met bouwbedrijf Berghege. 

Wethouder Sidney van den Bergh kijkt uit naar de bouw van Linck. “Het plan Linck geeft de Raadhuislaan een stadse allure en maakt van De Maasvallei een aantrekkelijk en groen woongebied”, zegt hij. “Een meerwaarde voor Oss!” 

De sloop van het voormalige belastingkantoor is gepland in het eerste kwartaal van 2025, met aansluitend de start van de bouw. De verkoop van de 28 koopappartementen start naar verwachting in de tweede helft van 2024. BrabantWonen zal de 170 huurwoningen toewijzen.